ID Name Ping K/D Profile
1 92193 STYCHALSHIK 0/0 STYCHALSHIK228
2 3696489 New_Player 0/0